Επιμόρφωση με Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση

Η επιμόρφωση στον τομέα των Καταδύσεων και στην Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία σχετίζεται με τον εξειδικευμένο τομέα της Υπερβαρικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Επιστήμης με στόχο την κατανόηση της φυσικών παραμέτρων και των νόμων τον αερίων που διέπουν μια κατάδυση. Ο ρόλος του επαγγελματία Υγείας και των επαγγελματιών στον τομέα των καταδύσεων θεωρείται σημαντικός, διότι προάγει την υγεία όσων θέλουν να ασχοληθούν με τις καταδύσεις, ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την ασφαλή διεξαγωγή καταδυτικών δραστηριοτήτων.

Σκοπός

Σημαντικός σκοπός του προγράμματος θεωρείται η διαχείριση του υπερβαρικού οξυγόνου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής και επικουρικής θεραπείας σε πλείστες όσες παθήσεις, αρκετές εκ των οποίων ευρίσκονται σεερευνητικό στάδιο τεκμηρίωσης.

Κοινοποίησε το!

Συμμετέχουν ήδη 42 Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας σε Εκπαιδεύσεις

Γίνε και εσύ μέλος του ΕΡ.ΕΚ.ΤΡ.ΑΣ.