Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αποστολίδη Θεοδώρα-Παϊσία

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες που αποτελούν μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου, συμμετέχουν στις δραστηριότητες που παρουσιάζουν συνάφεια με τους τομείς της διδακτορικής τους έρευνας.