Σκοπός μας

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συμμετέχουν ήδη 42 Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας σε Εκπαιδεύσεις

Γίνε και εσύ μέλος του ΕΡ.ΕΚ.ΤΡ.ΑΣ.