Σκοπός μας

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν παραχωρηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

           

Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ταχ.Δ/νση: Γαιόπολις Π.Ο.Λάρισας-Τρικάλων,411 10, Λάρισα