Σκοπός μας

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρόσφατες Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Υπό Δημοσίευση

  • Δείκτης Ευπάθειας Ηλικιωμένων. Frailty Index for Elders (FIFE). Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

  • Ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς πρακτικών δειγματοληψίας φλεβικού αίματος Venous blood sampling Questionnaire regarding blood-sampling practices at primary health care centres (PHCs) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Υπό Αξιολόγηση

  • Δείκτης Ευπάθειας Ηλικιωμένων. Frailty Index for Elders (FIFE). Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ποιότητα ζωής – ηλικιωμένων The World Health Organization Quality of Life-OLD (WHOQOL-OLD)
  • Ποιότητα ζωής ηλικιωμένων Older People’s Quality of Life Questionnaire (OPQOL-35)

  • Κλίμακα επαγγελματικών αξιών των Νοσηλευτών – Τρίτη έκδοση Nurses Professional Values Scale-3 (NPVS-3)

  • Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση του Ηθικού Αδιεξόδου Measurement of Moral Distress- Healthcare Professionals/ MMD – ΗP

  • Συμπόνια στην εργασία Compassion at Work index

  • Κλίμακα Ικανότητας Συμπόνιας Compassion Competence Scale

Συμμετέχουν ήδη 42 Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας σε Εκπαιδεύσεις

Γίνε και εσύ μέλος του ΕΡ.ΕΚ.ΤΡ.ΑΣ.