Σκοπός μας

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθούν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που βιώνουν οι νοσηλευτές στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία της χώρας και η συσχέτιση τους με την στάση τους απέναντι στην ασφάλεια και τη διενέργεια φαρμακευτικού λάθους

Συμμετέχουν ήδη 42 Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας σε Εκπαιδεύσεις

Γίνε και εσύ μέλος του ΕΡ.ΕΚ.ΤΡ.ΑΣ.