Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων – 1o Winter School Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Επιλεγέντων για το 1ο Winter School του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή, είναι διαθέσιμοι στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο.